Hore
Laserové značenie ako súčasť výrobnej linky

Automatické laserové značenie

Pre zákazníka, ktorý vyrába komponenty do automobilov sme dodali pracovisko ako súčasť výrobného procesu. Je to kompletne automatický stroj s programovateľným režimom, optickou kontrolou pred značením / po značení a triedením označených dielov.

Požadavka od zákazníka znela: automatizácia, vizuálna kontrola kamerou, synchronizácia s taktom linky, presne daný čas značenia a čitateľnosť. Toto pracovisko funguje ve 3-zmennej prevádzke.


Priemyselné značenie

Rovnaké riešenie v rôznych krajinách

Výhodou tohto stroja je ľahká obsluha a možnosť rýchlej zmeny nastavenia pre iný typ značených dielov. Nastavenie je riešené prostredníctvom databáze, ktorá obsahuje parametre jednotlivých typov výrobkov. Pomocou skenera čiarových kódov  tak obsluha značí rôzne druhy výrobkov. Kamery po označení vyhodnocujú bezchybné výrobky a vadné kusy sa triedia.

Naše riešenie inšpirovalo inú pobočku zákazníka v zahraničí pre dodávku podobného zariadenia na laserové značenie palivových filtrov.  Vďaka našej distribútorskej sieti a skupine dcérskych firiem dokážeme dodať rovnaké riešenie v rôznych krajinách.


Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku