Hore
Značenie vodomerov

Od ražby k laseru

Výrobci meriacich zariadení akú sú vodomery a plynomery chceli nahradiť tradičné spôsoby značenia pomocou etikiet trvalým a neodstraniteľným značením. Tepelná ražba se ukázala ako príliš náročná z dôvodu použitia farebnej pásky. Podobné aplikácie sme riešili aj v zahraničí. V jednom prípade sa značí identifikačný štítok pomocou mikroúderového stroja ADP, zákazník je spokojný s kvalitou značenia, rýchlosťou a samozrejme bezúdržbovosťou značiaceho zariadenia.


Značenie vodomerov

Dva typy laserových strojov

Pre značenie vodomerov bol naopak zvolený laser. Dodaný laser VIS dokáže veľmi rýchlo a efektne označiť plastový diel. Laser je súčasťou samostatného pracoviska, zakladanie a odoberanie označených dielov prebieha ručne.

V inom prípade sme dodávali laser v kryte Superior s veľkým pracovným priestorom a dve špeciálne stanice pre značenie. Jedna obsahuje karusel, druhá laser i mikroúderový systém ADP.


Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku