Hore
Značenie zémkových vložiek

Štandardný stroj sme vybavili špeciálnym zakladacím prípravkom

Zákazník vyrába mosadzné vložky zámkov. Každý zámok je označený nemenným textom. Značka musí byť umiestnená na správnom mieste tak, aby bola dobre čitateľná a viditeľná.

 

Pre tento účel sme doplnili štandardný stroj MB35 zakladacím prípravkom s kontrolou pozície značeného dielu. Ak by obsluha založila diel nesprávne, značenie neprebehne.

 


Značenie zámkov

Rýchle a presné značenie

Stroj má pneumatickú jednotku, ktorá aktivuje značenie. Jednotku ovládame pomocou signálov z kontrolných snímačov pozície.

 

Obsluhe nehrozí žiadny úraz, pretože ovládanie stroje je obojručné.

 

Značenie týmto spôsobom je veľmi rýchle a bezchybné. Celý proces trvá 1,5 sekundy.


Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku