Hore

Spracovanie a ochrana osobných údajov v Automator s.r.o.

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, poskytujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré v súvislosti s GDPR (Nariadenia o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Automator s.r.o., IČO 36 824 801 so sídlom A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá zapísaná u okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 18187/R, ktorá prevádzkuje webové stránky www.automatorgroup.sk a www.automator.com/sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.z. určujeme , ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

pokiaľ sa nám budete na nás chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 918 572 760 alebo na e-mail: info.sk@automator.com

Prehlásenie 

prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a to znamená že:

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre plnenie týchto účelov):

 Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu platnosti premlčacej lehoty, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránkach zdržíte a, z ktorej stránky prichádzate. Používame cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Zabezpečenie osobných údajov tretím osobám

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné.Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám 

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a zaškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácii zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovteľských operácii, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem a služieb.

SmartSelling a.s. – aplikácia SmartEmailing pre direct mail a newsletter

Google Inc. – Google Analytics, Google Drive(Google Disk), Gmail

MRP – Company spol. s r.o. – software pre fakturáciu a prepravu zásielok

DPD, FEDEX, TNT, DHL a ďalšie zásielkové služby – zasielanie tovaru