Hore

Priemyselné značenie Automator Nabúrala aktuálne COVID kríza aj váš investičný plán? Potrebujete doplniť technologické vybavenie, ale nemáte práve teraz prostriedky pre celkovú platbu? Predstavujeme program možných scenárov financovania pre obstaranie niektorého zo systémov pre značenie v našej ponuke.

V súčasnej dobe rieši väčšina výrobných firiem podstatné otázky ďalšieho fungovania – samozrejme predovšetkým z hľadiska objemu výroby, budúceho zamerania a získavanie nových klientov. S tým sa väčšinou vynorí aj otázka, či je možné nový výrobný program realizovať v dostatočnej kvalite a efektívne s existujúcimi technológiami. A veľmi častým záverom je, že by pre splnenie nových požiadaviek bolo potrebné zaobstarať nové technológie – a s tým sú spojené nemalé investície. Lenže v súčasnej situácii nie je možné alebo žiadúce uvoľniť na investície dostatočné prostriedky. Aké sú teda možnosti financovania?

Prenájom technológie

Je to najjednoduchší spôsob ako začať používať novú technológiu a pritom ju nekupovať. Uzatvára sa nájomná zmluva, stanoví sa mesačný alebo týždenný prenájom, a užívateľ môže začať značiť takmer okamžite. Pritom všetky platby za prenájom technológie idú priamo do nákladov. Väčšinou je stanovená minimálna dĺžka prenájmu, a v niektorých prípadoch je možné nastaviť nerovnomernú výšku nájmu – čím dlhšia doba nájmu, tým viac prenájom klesá. 

Rozloženie platieb za nákup 

Je to v podstate poskytnutie úveru zo strany dodávateľa, kedy nutná investícia do obstarania vybavenia je rozložená na dohodnutý časový rámec a nie je tak nutné zaťažiť cash-flow užívateľa. 

Finančný leasing

Dobre známa varianta financovania, kedy užívateľ uzavrie zmluvu s leasingovou spoločnosťou o prefinancovanie nákupu formou finančného leasingu. Výhodné je, keď dodávateľ technológie dlhodobo spolupracuje so spoľahlivou leasingovou spoločnosťou a je schopný ponúknuť túto možnosť financovania už v rámci návrhu riešenia, navyše za výhodnejších než štandardných podmienok. Naša firma spolupracuje s niekoľkými renomovanými spoločnosťami už niekoľko rokov. 

Operatívny leasing

Tento variant je obdobou operatívneho leasingu na automobily – zákazník si vyberie stroj, dohodne dĺžku operatívneho leasingu a to, či je vrátane servisu alebo bez servisu. Následne je mu predložená ponuka mesačných platieb za používanie stroja. Po skončení dohodnutej doby operatívneho leasingu sa zákazník rozhodne, či stroj vráti, odkúpi ho za zvýhodnenú cenu alebo bude v operatívnom leasingu pokračovať – za nových, výhodnejších podmienok. Často používaným variantom je, že po skončení dohodnutej doby operatívneho leasingu užívateľ vráti používaný stroj a dostane nový, opäť s novou zmluvou na ďalšie obdobie. Výhodou je, že všetky platby v rámci operatívneho leasingu užívateľ dáva priamo do nákladov v plnej výške.

Kompletný outsourcing

Je to zrejme najsofistikovanější variant financovania, pri ktorom zákazník platí za využitú kapacitu poskytnutého stroja či technológie a nič iné. Základnými variantmi je fixná mesačná platba za užívanie (obdoba prenájmu) alebo dokonca platba naviazaná k výrobnému, technologickému cyklu – typicky v prípade priemyselného značenia je dohodnutá sadzba za jedno značenie. Užívateľ teda platí len za to, na čo naozaj stroj použil. Tento variant má niekoľko zásadných výhod – platby idú priamo do nákladov, platí sa len za skutočne vykonanú prácu stroja a navyše, poskytovateľ garantuje dostupnosť stroja a jeho servis. Ak teda dôjde k poruche, poskytovateľ stroj bez ďalšieho zložitého riešenia vymení za funkčný a používateľ pokračuje vo výrobe.

Všetky vyššie uvedené možnosti ako financovať obstaranie nových technológií do výroby, ponúka firma Automator s.r.o. svojim zákazníkom. Sme pripravení spracovať ponuku na mieru aj vašim potrebám a možnostiam. Kedykoľvek sa na nás obráťte.

Stanislav Kuba, konateľ spoločnosti Automator s.r.o.  

 

<< Kontaktujte nás

<< Prehľad technológií