Hore

Laserové značenie Automator

Značenie (či gravírovanie) priamo do materiálu je operácia, ktorá umožňuje lepšie a efektívnejšie pracovať s materiálom, sledovať výrobky z hľadiska kvality či zautomatizovať proces výroby. 

 

Kľúčovými vlastnosťami značenia priamo do materiálu, sú: čitateľnosť, trvácnosť popisu a široké možnosti grafiky.

 

Vo svojej praxi som sa stretol s najrôznejšimi potrebami týkajúcimi sa značenia. Vyberám najčastejšie situácie, v ktorých sa na nás zákazníci obracajú kvôli značeniu:

1. Neoznačený produkt nesmie byť uvedený na trh. Značenie či gravírovanie na produkte požaduje platný zákon či norma. V mnohých odvetviach platia pravidlá pre označovanie výrobným číslom, špeciálnou značkou (symbolom) či inými informáciami. Autosúčiastka označená laserom podľa platného zákona
2. Všetky reklamácie a popredajné procesy budú jednoduchšie a prehľadnejšie, ak produkty nesú trvalú informáciu z výroby. Perfektne vyznačené výrobné číslo, číslo šarže či LOT či dátum výroby zjednodušia vyhľadávanie detailov a potrebných informácií. Čitateľne označený produkt
3. S príchodom globálneho trhu je perfektné značenie priamo na výrobku nevyhnutnou podmienkou. Systém kladie čoraz väčšie požiadavky na spätnú dosledovateľnosť. Často potrebujete získať informácie o dieli či výrobku ihneď a spoľahlivo. K tomu slúžia nástroje v priemysle 4.0 a s ním spojená automatizácia a logistika. Perfektne vyznačeným Datamatrix kódom to začína a požadovanou informáciou končí. Produkt označený kódom pomocou lasera
4. Odlíšiť svoj produkt od konkurencie je základným predpokladom tržnej ekonomiky. Vyznačiť špecifické prvky (logo, slogan) priamo na výrobok je jednou z možností. Chcete predsa, aby si zákazníci váš produkt zapamätali!  Značenie loga laserom do dreva
5. Prioritou každého výrobca je chrániť svoj produkt pred falšovaním a napodobeninami. Vyznačením loga či ochrannej známky priamo na produkte vytvoríte originál, ktorého falšovanie je trestným činom. Odlíšite svoj produkt od napodobenín a umožníte zákonnú ochranu originálneho produktu. Personalizácia produktu pomocou laserového značenia
6. Pomôžete spotrebiteľom správne používať váš produkt práve vhodným označením napríklad piktogramov či symbolov na výrobku. Ak ich vyznačíte priamo do materiálu, nemusíte sa obávať, že o nieľko rokov ich používatelia už neprečítajú. Označené viečko tlakovej nádoby s údajmi pre spotrebiteľa
7. Povrch dielu či produktu upravíte pomocou strojov pre značenie a gravírovanie upraviť tak, aby bol vhodný pre použitie alebo jednoducho zaujímavý a pridal tak výrobku ďalší efekt. Môže to byť drsnenie povrchu, drážkovanie či efektné grafické úpravy. Podätok dámskej obuvi so vzorom vytvoreným laserom
8. Pridaná hodnota zvyšuje záujem o produkt. Personalizácia je spojená s luxusným či vybraným tovarom, pritom sa jedná o jednoduchú operáciu, ktorú s technológiami pre trvalé značenie obstaráte rýchlo a zakaždým perfektne. Personalizovaný obal produktu s laserovým popisom
9. Určité informácie pre spotrebiteľa musia byť na výrobku uvedené z dôvodu ochrany zdravia či života. Takéto značenie musí byť spoľahlivo čitateľné po celú dobu používania produktu. oistí zodpovednosť za prípadné škody na zdraví či majetku. Označená elektrosúčiastka - laserový popis
10. Stroje, ktoré dodávame slúžia nielen pre samotné označovanie. Keďže dokážu ovplyvniť samotný povrch materiálu, využijete ich aj pre zmenu povrchovej štruktúry (napríklad laserové odstránenie vrstvy) alebo pre lisovanie, ohýbanie či nýtovanie (pomocou našich lisov).  Dierovanie štítkov pomocou ručného lisu

 

Výrobca, ktorý sa rozhodne pre trvalé označovanie do materiálu, vyrieši obvykle viac ako jeden z vyššie uvedených bodov. 

Zdanlivo zložitý problém má obvykle jednoduché a efektívne riešenie. Pomôžem vám s návrhom takého riešenia, ktoré bude dávať pre vašu situáciu zmysel.  

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s podobnými aplikáciami a podpore v rámci skupiny Automator vieme dodať nielen špičkové technológie, ale taktiež podporu a know-how pre riešenie neštandardných požiadavkov.   

 

Stanislav Kuba – výkonný riaditeľ a konateľ

„20-ročné skúsenosti s trvalým označovaním u klientov využívam pri každej novej zakázke.“
LinkedIn profil

 

>> Na rozcestník technológií

<< Späť na výpis článkov