Hore

Mikroúderové značenie AutomatorRozhodujete sa o nákupe novej technológie pre značenie a jednou z možností je mikroúder.
Poznáte túto technológiu dobre? Alebo len porovnávate konkurenčné ponuky? 

 

Ako poznáte, či má vôbec zmysel uvažovať o mikroúderovom stroji? Prinášame 6 najčastejších otázok našich klientov, v ktorých by ste mali mať jasno ešte skôr, než sa pustíte do prieskumu trhu.

 

 

1. Životnosť hrotu – milión úderov či dva?

Hrot mikroúderového stroja pracuje ako miniatúrne kladivko. Pohybuje sa vďaka riadeniu z malého počítača (nazývame ho kontrolér, resp. riadiaca jednotka). Silu úderu získava zo stlačeného vzduchu alebo elektromagnetu. Tak zanecháva v materiáli viditeľnú stopu. Hrot vytláča materiál, do ktorého narazí. Takto vznikajú drobné jamky (mikro-body). Opakovanými nárazmi do materiálu sa hrot opotrebúva a po dosiahnutí určitej hranice sa z ostrého hrotu stáva postupne oblá špička.

Niektorí výrobcovia uvádzajú informáciu o živonotnosti hrotu. Udávajú obvykle počet úderov hrotu až do momentu jeho opotrebovania, keď je nutné ho vymeniť. Pravdou je, že opotrebovanie hrotu je charakteristika priamo úmerná ďalším premenným ako sú tvrdosť značeného materiálu a nastavenie sily úderu. Preto je veľmi obtiažne stanoviť presnú životnosť hrotu pre konkrétnu aplikáciu a my tento parameter taktiež nikdy neuvádzame.

Hroty pro ADP mikroúderové stroje sa vyrábajú z karbidu wolframu. Bežne s týmto hrotom označujeme nerez, oceľ, mosadz, hliník, rôzne zliatiny a plasty, PVC, atd. Za určitých podmienok je možné označovať aj kalené nástroje, ale v takom prípade je nutné počítať s častou obnovou hrotu.

2. Pneumatika alebo elektrika?

Kruciálna otázka. Isto už tušíte, že okrem zaistenia prívodu vzduchu je to čisto akademická debata.

Pneumatické systémy dnes dokážu označiť od veľmi jemného a spojitého značenia až po viditeľne hlbšie stopy jednotlivých bodov. Pre ADP mikroúderové stroje existuje ucelené portfolio hrotov a režimov značenia (nastavujú sa v riadiacej jednotke: vibračný, bodový, spojitý) pre dosiahnutie požadovanej kvality značenia.

„V prípade, že stroj budete používať na jednom mieste alebo v linke, nemá význam uvažovať o elektrickej verzi. Cena dielov pre elektrický pohon karbidového hrotu je rádovo vyššia než je tomu u pneumatickej verzie.“: vysvetľuje Ondřej König, technik z Automator CEE (ČR).

Ak ale chcete používať prenosnú hlavu, tak má elektrika svoje opodstatnenie. Odpadá pripojenie k prívodu vzduchu a manipulácia je jednoduchšia.

3. Môžem značiť logo?

Áno! Software, který riadi mikroúdery ADP umožňuje značiť logá a ďalšiu grafiku pripravenú vo formáte DXF. Na obrazovke riadiacej jednotky uvidíte grafiku v náhľade ešte predtým, než ju označíte.

Funkcia Dry run spustí proces značenia bez prívodu vzduchu/el.energie, a na obrazovke uvidíte ako se hrot posúva a značí jednotlivé body. Táto funkcia vám umožní nastaviť taký pohyb hrotu, aby značil v potrebnej trajektórii. V praxi to môže byť kvôli povrchovým nerovnostiam, aby sa vyhol kolízii s dielom alebo aby hrot nepreskakoval z jedného miesta na druhé a značil čo najefektívnejšie.

4. Aké kódy môžem značiť mikrobodom?Značení datamatrix kódu mikroúderovým strojem

Okrem základných kódov výrobného čísla, času, dátumu a zmeny je možné využiť i ďalšie premenné a nastaviť také dáta, z ktorých SW vytvorí jedinečný alfanumerický reťazec. Ten je ďalej možné previesť do DataMatrix kódu. Čítanie kódov je možné vďaka kontrastným poliam medzi vytlačenými bodmi a povrchom.

Mikrobodom se nedajú značiť 1D čiarové kódy ani QR kód. U čiarových kódov sa pracuje s hrúbkou čiary a to sa na mikrobode nedá technologicky zvládnuť.

4. Riadiaci software a komunikácia

Software v riadiacej jednotke AC500 je vytvorený na systéme Linux. Už v základnej verzii SW nájdete absolútnu väčšinu najviac používaných funkcií. Niekoľko špeciálnych funkcií je možné získať za príplatok v tzv AC 500 store. Software je lokalizovaný do slovenčiny i češtiny a všetkých svetových jazykov.

Komunikáciu štandardne prebieha na I/O rozhraní, ktoré spája jednotku a interný systém užívateľa.

Dalšou možnosťou komunikácie je RS232 alebo TCP/IP. Na úrovni sieťovej komunikácie funguje pripojenie Profinet/Profibus a dáta z firemnej siete sa dajú sťahovať pripojením cez Ethernet/IP.

Jedinečnou funkciou je potom komunikácia so systémom SAP, ktorý využíva mnoho výrobných firiem.

5. Hlučnosť

Najväčší hluk vzniká pri dopade hrotu na materiál a je veľmi závislý od tvaru značeného dielu. V prípade značenia plného oceľového hranolu je hlučnosť okolo 55dB. Pri značení dutej oceľovej rúry pri rovnakom nastavení stroja dosiahne hlučnosť aj 100 dB. Inými slovami – materiál, ktorý je dutý, alebo rezonuje, je potrebné podložiť tak, aby hlučnosť neprekračovala stanovené hodnoty.

Na odhlučnenie používame silikonové alebo gumové podložky tak, aby materiál pri značení nerezonoval. Aj napriek tomu existujú požiadavky na veľmi nízku úroveň hluku. V takom prípade odporúčame takmer nehlučné značenie metódou rytím. Pri tomto spôsobe značenia sa hrot stroja zabodne do materiálu a jeho pohybom vzniká v materiáli stopa. Hrot sa zabodne na začiatku trasy a ostáva v materiáli, takže nedochádza k jednotlivým úderom. Vďaka tomu, že hrot nevibruje, nedochádza k otrasom dielu a nadmernej hlučnosti.

Prezrite si všetky naše mikrobodové stroje a riadiacu jednotku AC500 na našich stránkach alebo si pusťte video.

 

Lukáš SuletyLukáš Sulety – projektový manažér v Automator SK

„Svojim klientom navrhujem riešenia pre trvalé označovanie mikrobodom, laserom alebo ražbou“
LinkedIn profil

 

>> Na rozcestník technológií

<< Späť na výpis článkov