Hore
Značenie mikrobodom

Kedy využijete mikrobod

Mikrobodové či mikroúderové značenie odporúčame predovšetkým pre tie aplikácie, ktoré vyžadujú hlbšiu stopu v materiáli. Mikrobod je počítačovo riadený stroj s automatickým načítaním dát (napr. po sériovej linke, z rozhrania Profinet, z dátového súbora, zo snímača) a označí veľký počet značených dielov za daný časový úsek.

Mikrobod dokáže pomocou hrotu vyraziť priamo do materiálu ľubovoľnú grafiku. Je možné vybrať a zvoliť vhodný režim značenia od bodového až po stpojitý, kedy čiary budú vyzerať ako vyryté frézkou.


Značenie mikrobodom

Čo si vopred musíte rozmyslieť

Pri výbere vhodného mikrobodového stroja zvážte predovšekým: rozmery značenej grafiky – tým vyberieme vhodný model podľa maximálnej veľkosti značiaceho poľa. Pohon hrotu je buď elektrický alebo pneumatický, ak nemáte zaistený prívod čistého stlačeného vzduchu (kompresor), využijete zaisto elektrickú verziu.

Nájdeme vhodný stroj a odporučíme konfiguráciu tak, aby plne zodpovedala požiadavkam klienta na základe testovania vzorkov (vzorových dielov pre skúšky). Naši odborníci sú pripravení zodpovedať otázky týkajúce sa používania a funkcionality mikroúderových strojov. Ako presne fungujú mikrobodové stroje Automator uvidíte na videu.Neviete si rady?