Hore
Značenie kartónu

Jednoduché a efektívne

Zákazník balí svoje produkty do malých kartónových krabičiek. Podľa zákona musí byť na obale uvedený dátum trvanlivosti. Použitie inej metódy pomocou farby či tlačiarne súviselo s nutnosťou dopĺňať tekutiny, čistenie strojov a servis.

Hľadal nízkonákladové riešenie, ktoré označí obal rýchlo a bez spotrebného materiálu. Značka je viditeľná a dobre čitateľná. Stroj je nenáročný na obsluhu a vďaka jednoduchej mechanike prakticky nesmrteľný.

 


Značenie kartónu

Štandardný stroj MB21 sme vybavili zakladacím prípravkom

Štandardný úderový stroj MB21 sme vybavili zakladacím prípravkom. Obsahuje snímač polohy, ktorá ovláda pneumatický valec.

Značenie 6 znakov trvá len 1 sekundu a je vždy bezchybné a bez problémov čitateľné.

Zákazník ušetril: človeka, ktorý mal na starosť tlačiareň a jej údržbu a náklady na spotrebný materiál (náplne do tlačiarne).

 


Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku