Hore
trvalé značenie výrobkov

Značenie papiera či kartónu

Trvalé značenie na rôzne druhy papiera či kartónu získate aj bez použitia spotrebného materiálu ako je farba či atrament.

Laserom odstránite vrstvu už nanesenej farby a tak je značenie kontrastné voči podkladu. Je potrebné vybrať správny laser a značiť pri takých parametroch, aby sa materiál nepoškodil a nespálil.

Výhodou použitia laseru je široká škála možností a zmeny značených dát.


Značenie papier a kartón

Alternatívne metódy k laseru

Odporúčame ražbu alebo mikroúderový stroj. V oboch prípadoch bude výsledné značenie nekontrastné.

Pri značení ražbou sa používa raznica. Je nutné podložiť značený materiál vhodným povrchom, aby nedošlo k perforácii. Značenie bežným alebo špeciálnym razidlom môže byť aj automatizované v pneumatickom stroji.

Mikrobod označí materiál pomocou kmitajúceho hrotu. Výhodou je digitálne spracovanie dát, ideálne pre sériové čísla a grafiku.

Značenie ražbou na krabičkách je známa metóda a ak použijete automatickú číslovaciu hlavu, je značenie otázkou jedinej sekundy vrátane zmeny dát.

Máte vzorky papiera alebo kartónu a chceli by ste ich nechať označiť niektorou z technológií pre trvalé značenie?