Hore
trvalé značenie výrobkov

Značenie papiera či kartónu

Vďaka vlastnostiam papiera alebo kartónu je možné dosiahnuť zaujímavé výsledky. Značenie môže byť do hĺbky alebo aj kontrastné podľa toho ako technológiu zvolíte.


Poznáte zo svojej lekárne

Odporúčame ražbu alebo mikroúderový stroj. Aj laser je vhodný pre značenie konkrétnych druhov papiera alebo kartónu. Laser spáli povrch v mieste dotyku laserového lúča.

Značenie ražbou na krabičkách od liekov, potravín a podobne je známa metóda a v prípade použitia automatickej číslovacej hlavy je značenie otázkou jednej sekundy vrátane zmeny dát.