Hore
Značenie do skla

Značenie do skla

Značenie skla je veľmi delikátne. Vďaka svojim vlastnostiam je sklo náchylné k prasknutiu alebo úplnému rozbitiu.

Pre značenie skla odporúčame laser alebo mikrobod. Podľa technologického postupu pri výrobe skla je možné pôsobiť na sklo buď laserovým lúčom v správnej vlnovej dĺžke alebo jemnými údermi kmitajúceho hrotu. V prípade mechanického značenia musí byť sklo na vhodnom podklade.

 


Značenie do skla

Jemná práca vďaka softwaru

Značenie laserom do skla je buď na jeho povrchu alebo vo vnútri materiálu. Výsledné značenie je viditeľné ako nepriehľadná mliečna štruktúra. Nevzniká kontrastná stopa v materiáli.

Rôzne druhy skla vyžadujú odlišný prístup.

U oboch odporúčaných metód je možné pracovať s rôznou grafikou ako aj načítaním dát vďaka riadiacim systémom u laseru i mikrobodu.

Máte vzorky skla a chcete ich vyskúšať označiť niektorou z technológií pre trvalé označovanie?