Hore

Datamatrix vs. čárový kód označené laseremZnačenie kódov DataMatrix, QR kódu alebo čiarového kódu trvale a priamo do materiálu. Pozrime sa bližšie na to, aký je rozdiel medzi jednotlivými kódmi a aké je moje odporúčanie pri výber vhodnej technológie pre značenie kódov.

 

 

Mnoho výrobcov označuje svoje výrobky alebo diely nejakým kódom. Väčšinou je to požiadavka daná zákonom alebo odberateľom.
Pre trvalé značenie kódov priamo do materiálu odporúčam laser alebo mikrobodové systémy – oboje využívají SW pre automatizáciu, načítanie dát z kódov alebo značenie kódov z databázy. 

V praxi stretávame najčastejšie dva typy kódov: 1D (jednorozmerný) a 2D (dvojrozmerný).

 

1D kód je značený iba v ose X (napr. Code128, EAN…)  2D kód využíva obe osy X i Y (napr. kódy QR, DMC…)
2D kód označený laserem

 

1D čiarový kód (tzv. barcode) sa často používa pri značení rýchloobrátkového tovaru alebo náradia a to z dôvodu všestrannej použiteľnosti.  
  • Čiarový kód využijete v prípadoch, keď se v kóde nachádza ID produktu, krátka TAG alebo webové stránky.
  • Čiarový kód obsahuje limitovaný počet znakov (od 25 do 30), pretože každý znak prezentuje čiarku a medzeru v kóde.
  • Výhodou je jeho nenáročné čítanie, zvládne to aj priemerný smartphone a jednoduchá je aj tvorba kódu v software.
  • Čiarové kódy poznáme zo supermarketov, z výkresovej dokumentácie, používa se v zdravotníctve aj logistike. 
2D kód, napríklad DMC a QR kód používajú logiku štvorcov a ďalších tvarov pre základné kódovanie dát. 
  • Využívajú maticový tvar, odkiaľ plynie aj jeho názov „maticový kód“.   
  • Dokáže zapísať väčší objem dát (do 2800 znakov) na veľmi malú plochu. 
  • Výhodou 2D kódu je, že nevyžaduje pripojenie k internej sieti, odkiaľ by čerpal ďalšie informácie (v matici sú všetky potrebné informácie už obsiahnuté).
  • Dalšou výhodou je aj spôsob kódovania informácií. Aj v prípade čiastočného poškodenia kódu je stále možné získať kompletnú informáciu.  

>> Ktorý kód zvoliť? 

  • Ak používate kód komerčným spôsobom a nemáte obmedzenia týkajúce sa plochy pre vyznačenie kódu, je pre vás vhodnejší čiarový alebo QR kód.  
  • V prípade, že musíte využiť len malú plochu pre vyznačenie kódu, odporúčam kód DataMatrix (DMC). V takom prípade oceníte, že pri zachovaní minimálnych rozmerov využijete maximálny počet znakov.  

>> Popis kódov laserom a mikrobodom

Software pre riadenie laserov a mikrobodových strojov od spoločnosti Automator Marking Systems disponuje správou 1D čiarových kódov, 2D kódov (DMC, QR) a matíc UID.
Informáciu v kóde dokáže software s každým popisom meniť na základe nastaveného algoritmu. Ďalšou možnosťou je načítanie informácii pre zakódovanie z internej siete firmy a tieto sa priebežne menia. Celý prenos informácií tak prebieha v reálnom čase automaticky. 

Spolupracujeme s overenými dodávateľmi čítačiek a kamier, takže pre každú aplikáciu vyskúšame a odporučíme vhodný model alebo sa prispôsobíme voľbe klienta.

 

Niekoľko príkladov značenia DMC kódov z našej praxe na rôzne materiály:

Značení 2D kódu laserem Značení kódu laserem do plastu

 

 

Stanislav Kuba – výkonný riaditeľ a konateľ

„20-ročné skúsenosti s trvalým označovaním u klientov využívam pri každej novej zakázke.“
LinkedIn profil

 

>> Na rozcestník technológií

<< Späť na výpis článkov