Hore

Technológie priemyselného značenia

Ako priemyselný výrobca sa spoliehate na trvalé označenie výrobkov, aby ste zabezpečili viditeľnosť, sledovateľnosť aj integritu značky. Na veľkoobjemové priemyselné značenie je k dispozícii niekoľko technológií, ktoré poskytujú trvalé a konzistentné výsledky. Oboznámenie sa s rôznymi možnosťami trvalého značenia vám umožní vybrať si najefektívnejšie riešenie na základe vašich prevádzkových požiadaviek a rozpočtu.

Laserové značenie na presné priemyselné označovanie výrobkov

Systémy laserového značenia využívajú koncentrované svetelné lúče na značenie priemyselných materiálov s absolútnou presnosťou. Laserový značkovací stroj zameriava intenzívny laserový lúč na povrch materiálu, čím umožňuje značenie s vysokým rozlíšením, ktoré je odolné voči pôsobeniu prostredia.

Laserové značenie je bezkontaktný proces, takže sa pri ňom nepoužívajú žiadne fyzické sily, ktoré by mohli potenciálne poškodiť materiál. Vďaka tomu je laserové značenie ideálne na presné značenie aj citlivých komponentov a miniatúrnych log.

Ražba a tepelná ražba

Ražba a tepelná ražba sú dve priemyselné technológie značenia, ktoré využívajú teplo a tlak na trvalé označenie materiálov.

Raznica obsahuje zrkadlový obraz značky, ktorá sa má naniesť. Keď sa raznica zahreje a značným tlakom sa pritlačí na materiál, teplo spôsobí roztavenie povrchu materiálu a umožní prenesenie obrazu z raznice. Po odstránení raznice povrch stvrdne a zanechá značku. Táto metóda sa bežne používa na značenie plastov, kože a dreva.

Tepelným razením možno vytvárať trvanlivé značky s vysokým rozlíšením na mnohých materiáloch. Poskytuje trvalé, vysokokontrastné značky pomocou tepla a tlaku. Vďaka rôznorodosti materiálov a aplikácií sú to naďalej všestranné, nákladovo efektívne priemyselné techniky značenia.

Mikrobodové značenie

Pri mikrobodovom značení sa na identifikáciu dielov používa automatizovaný proces razenia kmitajúcim hrotom. Drobné hroty sa presne zatĺkajú do povrchu materiálu a vytvárajú alfanumerické znaky, čiarové kódy alebo logá. Táto metóda funguje na tvrdých aj mäkkých materiáloch bez ich poškodenia.

Hĺbku, veľkosť a vzor hrotov možno nastaviť na základe tvrdosti a štruktúry materiálu. Touto všestrannou a zároveň lacnou technikou možno označovať zakrivené, ploché alebo nepravidelné tvary. Má tiež schopnosť označovať veľmi malé komponenty, kde je obmedzený priestor. Odtlačky hrotov vytvárajú reliéfny efekt, ktorý je hmatateľný a je možné ho cítiť hmatom. Sú odolné voči pôsobeniu prostredia a vysokým teplotám. Diely môžu byť naďalej označené aj po povrchových úpravách, ako napr. lakovanie. Tento odolný a zároveň úsporný proces zabezpečuje jasné a konzistentné značky, ktoré odolávajú náročným podmienkam priemyselnej výroby, distribúcie a konečného použitia.

Rycie systémy

Rycie systémy SCRIBE sú špeciálne navrhnuté pre veľmi presné a tiché značenie vyškrabávaním, čo ich robí ideálnymi pre nasadenie aj v prostrediach s vysokou úrovňou hlučnosti. Tieto systémy umožňujú trvalé značenie priamo do materiálu a sú vhodné pre rôzne prevádzky.

Hlavnými výhodami rycích systémov sú ich nízka úroveň hlučnosti a schopnosť označovať materiál s vysokou tvrdosťou. Rycie stroje využívajú stlačený vzduch na pohon rycieho hrotu, a ich robustná konštrukcia lineárnych vedení zabezpečuje veľmi presné značenie a vynikajúce výsledky.

Značenie povrchu pomocou odvaľovacích strojov

Odvaľovacie stroje sú navrhnuté na rýchle značenie valcovitých alebo tyčových dielov po obvode a do hĺbky, a odporúčajú sa najmä pre typické diely ako trúbky, koncovky, fitingy, šesťhranné tyče, brzdové kotúče a podobne.

Značenie odvaľovacím strojom je najrýchlejším spôsobom trvalého označovania materiálu. Tieto stroje umožňujú označiť dlhé reťazce znakov alebo logá za jednu sekundu. Existujú ručné, elektrické a elektro-pneumatické verzie odvaľovacích strojov, ktoré zabezpečujú presné značenie v požadovanej hĺbke po celej dĺžke značeného reťazca. Niektoré odvaľovacie stroje majú aj spodný pneumatický prítlak, čo pridáva na presnosti značenia. Tieto stroje sú vhodné pre rôzne prevádzky a ponúkajú efektívne a trvalé označovanie materiálu.

Na označovanie výrobkov je k dispozícii mnoho technológií priemyselného značenia. Každá metóda má svoje silné stránky a uplatnenie, či už ide o veľkosériovú výrobu, alebo o prispôsobené jednorazové diely. Výber nakoniec závisí od faktorov, ako je rýchlosť značenia, trvanlivosť, nákladová efektívnosť a estetika pre vaše konkrétne potreby.