Hore
Laser na značenie a gravírovanie

Fybra II

Vláknový laser novej generácie pre gravírovanie a značenie.

Zdroj laseru FYBRA II je tvorený diódovým poľom, ktoré dokáže generovať vysoko výkonný lúč. Laserový lúč je vedený do hlavy laseru optickým káblom.
Inovovaný design modelu FYBRA II predstavuje klasický modulárny systém: zásuvkový modul obsahuje zdroj a riadiacu kartu s elektronikou. Galvanometrická sústava a optika sa nachádzajú v bloku vychyľovacej hlavy a tvoria tzv. hlavu laseru. Dĺžka optického káblu je 2 m (možné prispôsobiť).

Tento model odporúčame pre nasadenie do veľmi zaťažených či nepretržitých prevádzok. Je odolný voči rôznym nepriaznivým vplyvom, napr. vibráciám a prašnému prostrediu.


Laserové pracovisko Automator

Čo všetko tento laser dokáže

Vďaka vlastnostiam aktívneho optického vlákna je svetlo zo zdroja mnohonásobne umocnené, čo zvyšuje kvalitu a energiu lúča pri zachovaní veľkosti jeho priemeru. Preto je možné docieliť vysoko kontrastné laserové značenie a laserové gravírovanie do kovu, liatiny či plastu.

Model FYBRA II je riadený vlastným aplikačným programom, ktorý je dodávaný spolu s laserom. Užívateľ má možnosť úpravy mnohých parametrov v prehľadnom grafickom rozhraní, nastaveniach týkajúcich sa komunikácie a riadenia prídavných zariadení. Laser je možné pripojiť cez sériové zapojenie RS-232, Profinet alebo TCP/IP sieťové rozhranie.

Laserové značenie laserom FYBRA II odporúčame na tieto materiály:
Elox, lesklý povrch, čiernené a farbené povrchy, keramika, plasty, polykarbonát, silikón, eben.


Technické parametre

Zdroj lúča

Aktívne vlákno

Vlnová dĺžka

od 1.050 nm do 1.090 nm

Výstupný výkon

od 21W/31W/52W

Príkon

< 300W

Rozmery zdroja laseru

400x335x175mm

Hmotnosť zdroja laseru

< 19,5 kg

Chladenie

vzduch

Spotreba elektriny

< 1.5 kW

Krytie

IP30 (hlava IP60)

Značiace pole

60x60mm, 110x110mm, 155x155mm, 320x320mm

Bežná šírka lúča

6 mm (pred šošovkou)

MTBF

125.000 hodín