Hore
Značenie po obvode Automator

MB41

Stolný model

Tento stroj odporúčame v prípade, že značíte menšie diely a stroj potrebujete umiestniť napríklad na stôl alebo pracovnú dosku. Obsluha a nastavenie stroja sú jednoduché. V manuálnej verzii je nutné vyvinúť určitú silu, aby sa “dielo podarilo”. V prípade elektrickej verzie je značenie motorizované.

MB41N

Iba ľudskou silou je možné značiť valcovité diely s priemerom 8 – 65 mm. Diely môžu byť duté alebo plné. K modelu MB41N pre značenie dutých dielov je potrebné použiť valčekový support typu S2R.

Pre značenie dutých dielov odporúčame tŕňový support S1R. Ďalšie príslušenstvo potom tvoria riadkové nosiče znakov a razníky.

 

MB41E

Motorizovanou verziou predchádzajúceho modelu je stroj MB41E. Na obrázku je stroj pripevnený k špeciálnemu stolu (TP model), ktorý obsahuje dvojtlačidlové bezpečnostné spínanie a motorový pohon odvaľovacieho supportu.

Je vhodný pre značenie dutých alebo tenkostenných dielov s priemerom 8 – 65 mm. Pre značenie plných dielov je potrebné použiť valčekový support typu S2R. Pre značenie dutých dielov odporúčame tŕňový adaptér S1R.


Stroje pre značenie Automator

MB71

Značenie stredných dielov

Odvaľovací stroj MB71 je určený pre značenie valcovitých dielov s priemerom až do 110 mm. Stroj je možné dodať v rôznych variantoch podľa potreby.

Všetky stroje majú spoločné základné vlastnosti, líšia sa iba spôsobom pohonu odvaľovacieho supportu a použitím spodného pneumatického prítlaku.

MB71N

Pre značenie valcovitých dielov s piemerom od 8 – 65 mm si vystačíte iba s použitím ľudskej sily. Diely môžu byť duté alebo plné. Oporná doska môže byť vybavená vyrovnávacími pružinami, aby pri veľkých rozdieloch v priemere dielu bola napriek tomu dosiahnutá jednotná hĺbka značenia. Stroj značí plné i tenkostenné diely pomocou správneho nástavca pre založenie dielu. Príslušenstvo tvoria riadkové držiaky razníkov a razníky.

MB71E

Motorizovanou verziou predchádzajúceho modelu je stroj MB71E. Na obrázku je stroj vybavený dvojtlačidlovým bezpečnostným ovládaním a motorovým pohonom odvaľovacej časti. Je vhodný pre značenie dutých alebo tenkostenných dielov do maximálneho priemeru 110 mm. Pre značenie plných a hrubostenných dielov je potrebné použiť vhodný nástavec pre založenie dielu a samozrejme príslušenstvo, ktoré tvoria riadkové nosiče razníkov a razníky.

MB71EP

Model MB71EP je variantom predchádzajúceho modelu MB71E. Hlavný rozdiel medzi týmito strojmi spočíva v tom, že stôl s pomocným supportom je pritlačovaný pneumaticky k časti, kde sa značí, takže značenie je o to hlbšie a precíznejšie. Zároveň je garantovaná rovnaká hĺbka značenia dielov rôznych priemerov. Všetky operácie sú riadené PLC.

MB71CE

Pre značenie dlhých tyčovitých dielov (napr. tyčí, šesťuholníkových profilov a podobne) je najvhodnejší stroj MB71CE. Je možné zvoliť určitý text, logo alebo symbol, ktorý bude osadený vo forme razníkov do kónického nosiča razníkov a následne odvalený do materiálu. Maximálna dĺžka textu je 60 mm. Kapacita označovania: 6 metrov / minútu.


Stroje pre trvalé značenie

MB76

Značenie veľkých dielov.

Tento stroj využíva silnejší motor a je konštruovaný pre značenie veľkých dielov.

MB76E

Tento typ odvaľovacieho stroja je vhodný pre značenie valcových dielov (napríklad disky, tanierové diely a pod.) vo vertikálnej polohe.

Stroj značí diely až do priemeru 1000 mm. Maximálna dĺžka textu je 180 mm. Text môže byť v jednom alebo vo viacerých riadkoch.

Značený diel je pritlačovaný k razníkom pomocou tanierových podložiek, ktoré sa dajú nastaviť na potrebnú prítlakovú silu. Zakladanie dielov prebieha ručne. Pneumatická verzia má navyše rozsah vertikálneho prítlaku 22 mm. Stroj je vybavený dvojtlačidlovým bezpečnostným ovládaním. Príslušenstvo tvoria riadkové nosiče razníkov a razníky.

MB76EP90°

Horizontálne odvaľovacie stroje slúžia na značenie plochých okrúhlych dielov (napr. disky, tanierové diely a pod.). Diely môžu mať priemer až 650 mm. Dĺžka značeného textu nepresiahne 180 mm. Text môže byť v jednom alebo viacerých riadkoch.

Značený diel je pritlačovaný k razníkom pomocou tanierových podložiek, ktoré je možné nastaviť na potrebnú prítlakovú silu. Zakladanie dielov prebieha ručne. Stroj je vybavený dvojtlačidlovým bezpečnostným ovládaním. Príslušenstvo tvoria riadkové držiaky razníkov a razníky.


Použití v praxi

Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku