Hore
Mikrobodové značenie vo výrobnej linke

Spoľahlivá automatizácia

Zákazníkovi sme dodali riešenie pre označovanie dielov vo výrobnej linke. Našou úlohou bolo navrhnúť takú značiacu stanicu a zakomponovať ju tak, aby doplnila procesy v rámci linky. Takže procesy na linke a značenie sú nezameniteľné a presne identifikuje daný diel.

Jednotlivé diely z linky teda odchádzajú už označené.  Rýchlosť označovania musí korešpondovať s taktom výrobnej linky. Po označení každého dielu kamera kontroluje, že značenie prebehlo a výsledok je čitateľný.

Náš mikroúderový stroj ADP5090 s AC500 riadiacou jednotkou a motorizovanou výškovou osou Z sme začlenili do výrobného procesu.


Mikrobodové značenie

Ideálna voľba pre integráciu do výrobnej linky

Miesto je vybavené kamerou, ktorá po zafixovaní dielu overí jeho správnu pozíciu. Signál spustí štart značenia v zadaných súradniciach.

Popis jedného dielu trvá 5 sekúnd, použitý značiaci hrot DOT3, kapacita značenia (výrobnej linky) 500 ks označených dielov za smenu.

  • komunikačné rozhranie riadiacej jednotky umožňuje flexibilitu v napojení na informačnú sieť závodu
  • možnosť nepretržitej prevádzky s minimálnou údržbou
  • vzdialená diagnostika systému pomáha predchádzať poruchám, šetrí čas a náklady


Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku