Hore

Spoľahlivá automatizácia

Dodali sme komplexné riešenie pre označovanie dielov vo výrobnej linke. Našou úlohou bolo navrhnúť takú značiacu stanicu a zakomponovať ju tak, aby sa stala súčasťou výrobného procesu. Rýchlosť označovania sa musela prispôsobiť taktu výrobnej linky. Stroj, ktorý je zakomponovaný sa musí pohybovať tak, aby nenarušil plynulý chod linky a pohyb dielov.

Náš mikroúderový stroj ADP5090 s AC500 riadiacou jednotkou a motorizovanou vertikálnou osou Z sme začlenili do výrobného procesu.


Ideálna voľba pre integráciu do výrobnej linky

Stanovisko je vybavené snímacou kamerou, ktorá po zafixovaní dielu overí jeho správnu pozíciu, potom je vyslaný signál do riadiacej jednotky. Následne značiaca hlava pripraví hrot na dané súradnice a značenie môže začať.

Popis jedného dielu trvá 5 sekúnd, použitý značiaci hrot DOT3, kapacita značenia (výrobnej linky) 500 ks označených dielov za smenu.

  • komunikačné rozhranie riadiacej jednotky umožňuje flexibilitu v napojení na informačnú sieť závodu
  • možnosť nepretržitej prevádzky s minimálnou údržbou
  • vzdialená diagnostika systému pomáha predchádzať poruchám, šetrí čas a náklady


Potrebujete niečo podobné?

Pripravíme riešenie priamo pre vašu prevádzku