Hore

Značenie do kože

Poďte s kožou na trh! Ale najskôr ju označte – logom, značkou… Značenie do kože má tisícročnú tradíciu, a je stále veľmi žiadané.

Či už budete značiť pre väčší efekt, príťažlivosť alebo prostú informáciu koncovému užívateľovi, pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie.

 Značenie do kože prebieha dvomi spôsobmi.

Tepelnú ražbu odporúčame pre značenie nemenného textu alebo loga. Laser dokáže značiť zložitejšiu grafiku a problémom nie sú ani sériové čísla alebo iné premenlivé informácie.


Jednoduchšia ražba, efektnejší laser

Ideálna je tepelná ražba – farebná alebo len odtlačok do materiálu. Ide o kontaktné mechanické značenie, kde označovaná plocha prichádza do styku s vyhrievacím blokom vybaveným systémom označovania (vyrytý blok, puzdra na prenášanie znakov, číslovacia značka)

Pohyb označovacieho systému sa vykonáva buď ručne pákou, alebo pomocou pneumatického valca. Ak je medzi značiacu hlavu a diel vložený film na prenos tepla, uskutoční sa farebný prenos.

Koža sa dá značiť aj CO2 laserom. Obvykle sa značí logo výrobca alebo informácia pre spotrebiteľov či ďalších spracovateľov.

Tepelnú ražbu odporúčame pre značenie nemenného textu alebo loga. Laser dokáže značiť zložitejšiu grafiku a problémom nie sú ani sériové čísla alebo iné premenlivé informácie.