Hore

Značenie do kože

Poďte s kožou na trh! Ale najskôr ju označte – logom, značkou… Značenie do kože má tisícročnú tradíciu, a je stále veľmi žiadané.

Či už budete značiť pre väčší efekt, príťažlivosť alebo prostú informáciu koncovému užívateľovi, pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie.

Pre trvalé značenie do kože poznáme dva spôsoby.

Tepelnú ražbu odporúčame pre značenie nemenného textu alebo loga. Laser dokáže značiť zložitejšiu grafiku, sériové čísla alebo iné premenlivé informácie.


Jednoduchšia ražba, efektívny laser

Klasickou metódou je tepelná ražba, ktorá zanechá odtlačok v materiáli. Nahrievané razidlo je pritláčané do materiálu. Výhodou strojového značenia je možnosť ochrany obsluhy a tiež rovnomerný prenos tepla a doby prítlaku.

Výsledné značenie tepelnou ražbou do kože má prirodzený charakter. Používa sa buď bez pásky alebo cez farebnú pásku.

Koža označená CO2 laserom je alternatívou tepelnej ražby. Laserové značenie má výhodu možnosti zmeny značených dát automaticky alebo externe z iného zdroja (snímač čiarových kódov, atď.).

Máte vzorky kože a chcete si ich nechať označiť niektorou z našich technológií?