Hore

Značenie do plastu

Plasty vieme značiť laserom, mikroúderovým strojom alebo ražbou (aj tepelnou).

Zásadné informácie pre výber technológie majú odpovedať na otázky o množstve značených kusov, ako často a či je nutné meniť značenú informáciu, grafické možnosti, atď. Samozrejme, kľúčový je aj druh plastu.


Najprv testuj, potom znač

Niektoré druhy plastov sú vhodné pre značenie mikroúderovým strojom, niektoré sú vhodné pre tepelnú ražbu. Tepelná ražba môže byť aj farebná, ak použijeme pásku. Škála farebných odtieňov je pomerne široká.

Vždy je nutné značenie vyskúšať a vytipovať vhodnú metódu na základe výsledkov.