Hore

Diel označený mechanickou ražbou

Ak značíte nemenný text vo veľkých sériách alebo značené údaje nemeníte často, odporúčam pre značenie ražbu.
Tento tradičný spôsob označovania poznali už naši predkovia. My sme ho len trochu vylepšili a previedli namáhavý proces na strojný mechanizmus
.

 

 

 

>> Ako funguje mechanické razenie? 

Značenie výrobkov mechanickým razením začína už pri použití ručných razidiel. 

Ručné razidlá firmy využívajú pri malosériovej výrobe, alebo individuálne (zvárač si označuje svoj zvar). Vyrážanie jednotlivých znakov razidlami je časovo náročné, s vysokou pravdepodobnosťou chýb a nepresné. 

Pre dosiahnutie rovnomerných výsledkov značenia využijete stroj pre ražbu. Ten funguje na princípe rázu (úderu) vyvolaného vnútorným mechanizmom. 

Značenie razením je rýchle a nevyžaduje žiadny spotrebný materiál, ktorý by bolo nutné priebežne dopĺňať. 

Pri tejto metóde používate strojné razníky upevnené v samostatnom nosiči znakov. Na rozdiel od bežného lisu sa v úderovom stroji nachádza vnútorný raziaci mechanizmus, ktorý využíva princíp predpätej pružiny a úder vzniká vo vnútri stroja. Stroj zvládne obsluhovať aj priemerne fyzicky zdatný človek, pričom maximálna sila úderu je až 6.5OO kg.

 

 

 

 

 

 

 

Technológie mechanického razenia majú v porovnaní s inými technológiami tieto prednosti: 

  • nízka obstarávacia cena
  • úspora prevádzkových energií
  • žiadne vedľajšie náklady spojené s údržbou a čistením

Ukážku takéhoto razenia si môžete pozrieť tu. V tejto aplikácii je poloha značeného dielca kontrolovaná tromi snímačmi, takže je obsluha plne chránená pred možným úrazom.

 

Značenie ražbou sa najviac osvedčilo v strojárskom a automobilovom priemysle, ale má využitie aj v drevárskom, alebo vo farmaceutickom priemysle. Tradične sa s ražbou stretávame aj v zbrojárstve.

>> Manuálny alebo automatický raziaci stroj? Iný systém, rovnaká kvalita!

Pneumatické raziace stroje sú určené pre vysokoobjemové produkcie a využijete ich vo výrobnej linke alebo samostatnom pracovisku. 

Či už zvolíte ručný alebo pneumatický raziaci stroj, môžete sa spoľahnúť na rovnomerné, presné a čitateľné značenie, ktoré ostane v produkte minimálne po dobu jeho životnosti.  

Pre klientov pripravujeme stroj obvykle na mieru. Vrátane doplnkov pre správne a presné založenie dielu (produktu), logické a ovládacie prvky.

 

 

Stanislav Kuba – výkonný riaditeľ a konateľ

„20-ročné skúsenosti s trvalým označovaním u klientov využívam pri každej novej zakázke.“
LinkedIn profil

 

>> Na rozcestník technológií

<< Späť na výpis článkov