Hore

Iný typ otláčania znakov razidiel do materiálu, ale na podobnom princípe ako v prípade ražby funguje aj pre značenie po obvode valcových dielov. 

Odvalovací stroj je koncipovaný tak, že otáča samotným dielom a zároveň sa pohybuje sada razidiel uložených v pevnom púzdre. 

Takto vzniká hlboká stopa v materiáli, a to aj s vysokou tvrdosťou do 56 HRC. 

 

Odvalovacie stroje odporúčame pre značenie produktov ako napríklad rúry, šesťhranné tyče, príruby a koncovky a podobne. 

Značenie prebieha buď po obvode, alebo v prípade šesťhranov, po dĺžke. 

Vďaka špeciálnym doplnkom na podopretie a uloženie dielov dosiahnete dokonalé a rýchle značenie bez deformácie tvaru a prasklín.

 

    Značenie pomocou odvalovacieho stroja bude pre obsluhu aj okolie úplne bezpečné vďaka ochranným prvkom obsluhy ako je dvojručné ovládanie stroja a pod.

 

>> Ktoré parametre sú určujúce pre značenie odvalením? 

 

Existujú tri hlavné kritériá pre výber správneho riešenia pre značenie odvalom :

  • Veľkosť priemeru označovaného kusu – zvolíme model podľa veľkosti najväčšieho a najmenšieho dielu. 
  • Rýchlosť značenia a počet označovaných kusov – zvolíme buď stroj na ručný či elektrický pohon, prípadne so spodným prítlakom. 
  • Požadovaná hĺbka značenia, resp. materiál – podobne ako v predošlom bode, rozhodovať sa budeme pre výkonnejší či menej výkonný model

Už viac ako pol storočia dodávame našim zákazníkom stroje, ktoré v súčte označia milióny dielov denne. 

Aj pri tradičných spôsoboch značenia platí, že vaše predmety budú vďaka nezmazateľnej značke jedinečné, jasne rozlíšiteľné a rozpoznateľné na danom trhu. 

 

Odvalovacie stroje i stroje pre ražbu do materiálu predstavujú klasický, po strojnej stránke praxou preverený produkt, jednoduchý na použitie a obsluhu, prakticky nezničiteľný a s minimálnymi zmenami vyrábaný už vyše 50 rokov.

 


Stanislav Kuba – výkonný riaditeľ a konateľ

„20-ročné skúsenosti s trvalým označovaním u klientov využívam pri každej novej zakázke.“
LinkedIn profil

 

>> Na rozcestník technológií

<< Späť na výpis článkov