Hore
Značenie kovu

Značenie a gravírovanie do kovu

Značenie dielov a výrobkov z kovu a rôznych zliatin je bežná požiadavka. Kovové materiály sa dajú značiť rôznymi technológiami v závislosti na okolnostiach. Je dôležité si uvedomiť ako často sa bude dané značenie meniť a čo alebo koľko znakov bude značenie obsahovať.

Pre značenie dielov z kovu odporúčame všetky hlavné technológie: laser, mikrobod i mechanickú ražbu.

Zvolíme vhodnú technológiu aj podľa toho, či chcete značiť PRED lebo PO povrchovej úprave.

 


Značenie do kovu

Ako presne značenie prebieha

Laserové značenie do kovu býva kontrastné voči podkladu. V prípade, farebne nesúrodého podkladu je možné najprv laserom vytvoriť kompaktný podklad a značenie sa vytvorí až na ňom. Ak má laserový lúč dostatočnú energiu, vypáli do kovu hlbšiu stopu. Laserové značenie je rýchly a zároveň flexibilný spôsob pre značenie a gravírovanie kovu.

Ak chcete gravírovať viac do hĺbky materiálu, potom odporúčame mikroúderové, rycie alebo raziace stroje. Všetky zanechajú stopu priamo v materiáli.

Pre oválne, okrúhle diely odporúčame verziu odvaľovacích strojov (ražba prebieha po zaoblenom povrchu).

Máte vzorku materiálu a chcete ju skúsiť nechať označiť?