Hore

Značenie do kovu

Kovy sa dajú značiť rôznymi technológiami v závislosti na ďalších parametroch značenia. Je dôležité si uvedomiť ako často sa bude dané značenie meniť a čo alebo koľko znakov bude značenie obsahovať.

Pre značenie kovu sa dajú použiť všetky hlavné technológie: laser, mikrobod i mechanická ražba.


Ako presne sa značí

Laserové značenie do kovu býva kontrastné voči podkladu. V prípade, farebne nesúrodého podkladu je možné najprv laserom vytvoriť kompaktný podklad a značenie sa vytvorí až na ňom. Laserové značenie je nepochybne rýchly a zároveň flexibilný spôsob značenia.

Ak má byť značenie viac do hĺbky materiálu, potom odporúčame mikroúderové alebo raziace stroje.